Wat is NIVIC?

Het Nederlands Instituut voor Integraal Conflictmanagement (NIVIC) is de denktank van de Merlijn Groep met als doelstellingen:

  • het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van integraal conflictmanagement;
  • het stimuleren van scholing en vorming op dit gebied;
  • het initiëren van en deelnemen aan het maatschappelijk debat over integraal conflictmanagement.

Wij realiseren onze doelstellingen door:

  • het bijeenbrengen van mensen en organisaties die het belang inzien van integraal conflictmanagement en zich daarvoor willen inzetten;
  • het organiseren van events over integraal conflictmanagement;
  • de ontwikkeling van kennis en kennisoverdracht op het gebied van integraal conflictmanagement;
  • door het doen van onderzoek naar integraal conflictmanagement;
  • door het vormen van een voor ieder toegankelijke kennisbank rondom integraal conflictmanagement.

Reviews

NIVIC

Google Reviews
5