Verlies en winst door conflicten in de organisatie

1. Vertrouwen als randvoorwaarde voor innovatie en groei

Een van de grootste uitdagingen verbonden aan ondernemen – en derhalve  belangrijke focus voor managers – is het  (behouden van) vertrouwen van betrokkenen in de organisatie. Want vertrouwen trekt goede medewerkers aan, creëert loyale klanten en trekt investeerders aan. Wederzijds vertrouwen legt een basis voor samenwerking met andere partijen, voor co-creatie als basis voor innovatie. Kortom, vertrouwen is een belangrijke randvoorwaarde voor lange termijn waarde creatie.   Dit geeft gelijk de opmaat naar de opbrengstkant. Daar waar er op de juiste manier met conflicten omgegaan wordt, draagt dit bij aan het bewaken van de kostenkant, het behalen van de organisatie doelstellingen en het versterken van het noodzakelijke vertrouwen in de organisatie.

‘De werkconflicten, zo lijkt het, zijn de gebroken eieren die nodig zijn om de omelet van de vernieuwing te kunnen bakken.’

Dit statement is van Ellen Giebels[1], hoogleraar in de psychologie van conflict, risico & veiligheid aan de Universiteit Twente. Met enkele collega’s besloot zij de relatie tussen conflicten en innovatie te onderzoeken. De onderzoeksresultaten liegen er niet om: mensen met een proactieve persoonlijkheid zijn innovatiever en veroorzaken daardoor relatief vaker conflicten. Ze stellen vaker zaken ter discussie en hun ideeën rijmen niet per definitie met die van hun collega’s….

‘Conflicten zijn onontkoombaar in een tijd van minder regels en hiërarchie, en meer diversiteit’, zegt Giebels. ‘Het wordt dus steeds belangrijker dat je er goed mee omgaat.’

Essentieel is dat de positieve kanten van conflicten worden onderkend. Zoals het besef dat er problemen zijn maar ook de kans iets over jezelf en anderen te leren. Giebels: ‘Juist het zoeken naar oplossingen voor conflicten zorgt voor innovatie.’

In de loop der jaren hebben we een sociale verlies- en winstrekening kunnen maken gebaseerd op de talloze conflictbemiddelingen die we hebben gedaan. Daarbij ging het ons niet om de euro’s die de organisatie verliest door niet- of slecht gemanagede conflicten, maar om de effecten die het op de samenwerking heeft. Dat past bij de huidige trend waarbij medewerkers een basissalaris weliswaar belangrijk vinden, maar mogelijkheden tot groei en ontplooiing en een meer mensgerichte managementstijl. Overigens zijn de door ons beschreven posten vrij makkelijk om te rekenen in harde munt.

[1] Lees hier het onderzoek van Ellen Giebels en collega’s naar de relatie van conflict en innovatie bij proactieve werknemers.

2. Vergelijking in gevolgen tussen slecht en goed gemanaged conflicten

Diensten

Momenteel bieden wij via de Merlijn Advies Groep de volgende diensten aan:

Het ontwikkelen en implementeren van een op maat gemaakt integraal conflictmanagementsysteem;
De (tijdelijke) inzet van een conflictadviseur die management en hr kan coachen op het kiezen van de juiste aanpak voor vraagstukken.
Het netwerk van Merlijn kent talloze conflictbegeleiders, van coaches tot vertrouwenspersonen, mediators en bindend adviseurs.
Daarnaast kunt u bij Merlijn Training en Opleiding terecht voor workshops, trainingen en opleidingen voor o.a.

  • Conflictadviseurs
  • Mediators
  • Coaches
  • Conflictcoaches
  • Vertrouwenspersonen

Verlies en winst

3. Voordelen van slecht gemanagede conflicten: contradictio in terminis?

Natuurlijk kun je ook een balans opmaken van de positieve kanten van slecht gemanagede conflicten. Dat zijn dan direct ook de ‘nadelen’ van goed gemanagede conflicten:

  • Conflicten van anderen zijn een prachtige afleiding van je eigen conflicten met je collega’s, je manager of de organisatie.
  • Een conflict slecht managen kost veel tijd en energie, die je dan niet aan andere zaken hoeft te besteden, zoals het behalen van je targets. Je hebt altijd een goeie smoes.
  • Conflictvaardige medewerkers zijn mondige medewerkers, dat is alleen maar lastig, die vragen veel te veel van je managementkwaliteiten. Het is gemakkelijker als je mensen je zien als de grote, charismatische held die hen steeds uit hun problemen redt.
  • Met conflicten kun je mensen ook tegen elkaar uitspelen.

Reviews

NIVIC

Google Reviews
5