Waarom NIVIC?

Door de veranderende vraag van onze klanten, kwam de gedachte op dat conflicthantering een wezenlijk en belangrijk onderdeel is van managementvaardigheden en dat de losse instrumenten en methoden daarvoor (mediation, coaching, procederen, etc.) niet moeten worden bezien in termen van slechter of beter dan de ander, maar allemaal een eigen plek hebben in het proces om methode en conflicttype en mate van escalatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Om de pijn van conflicten te minimaliseren en de opbrengst door en na juiste behandeling te maximaliseren. Dat leidde tot de introductie van een nieuwe kwaliteit: de conflictadviseur.
In het Merlijn boek ‘De Conflictadviseur, wegwijzer in het conflictlabyrint’ is dat concept nader uitgewerkt. Het is door groei van inzicht en ervaring met cliënten aan een nieuwe versie toe.

Merlijn heeft inmiddels in de afgelopen 10 jaren veel expertise opgebouwd over wat ons steeds nader aan het hart is gaan staan: integraal conflictmanagement implementeren in organisaties die daadwerkelijk het beste voorhebben met haar medewerkers en hun marktpositie.

Merlijn wil die voorsprong in knowhow niet voor zichzelf houden, maar delen met andere mensen en organisaties, zodat het gedachtegoed wordt verbreed en verrijkt door anderen die zich evenzeer bezield voelen in hun opvatting dat de aanpak van conflicten breder kán en móet als mensen, organisaties en uiteindelijk de samenleving in zijn geheel wil profiteren van de vele voordelen van dit concept van kijken naar conflicten.

 


Reviews

NIVIC

Google Reviews
5