Integraal Conflictmanagement

Integraal conflictmanagement is een methodische benadering van conflicten, waarbij de nadruk ligt op het benutten van de voordelen die een conflict, met name in het beginstadium, biedt en het beperken en herstellen van de schade die een ongemanaged conflict heeft veroorzaakt.

Deze zienswijze staat haaks op de gebruikelijke negatieve benadering van conflicten, waarbij alleen al het woord ‘conflict’ connotaties oproept met verlies, emoties en onbeheersbaarheid, zeker als het gaat om conflicten op de werkvloer. Conflicten zijn voor organisaties vaak ongewenste situaties die zo snel mogelijk opgelost moeten worden. Leidinggevenden ervaren conflicten als tijdrovend en een verstoring van de dagelijkse gang van zaken. Vaak vinden ze dat hun medewerkers zelf in staat moeten zijn om hun eigen problemen op te lossen. De conflictpartners zijn daar niet altijd toe in staat, waardoor het conflict escaleert.

Als ervaren conflictprofessionals hebben wij ondervonden dat conflicten in organisaties juist winst kunnen opleveren, zowel materieel als immaterieel. Verzuim door conflict, burn-out en stress kunnen behoorlijk worden teruggedrongen door integraal conflictmanagement, waarbij conflicten worden benut als leersituatie, omdat zowel leidinggevenden als medewerkers weten hoe om te gaan met de interactieprocessen die tot escalatie van conflicten leiden.

Uitgangspunten

  • Wij willen organisaties en iedereen die er werkt graag meenemen in onze visie, die de volgende uitgangspunten kent:
  • Waar mensen samenwerken, zijn conflicten.
  • Een conflict is een proces, geen situatie. Het begint met een eenvoudig verschil van inzicht en eindigt in de niets en niemand ontziende vernietiging van elkaar. Tussen die twee uitersten zijn talloze interventiemomenten.
  • Bij conflicten draait het om gedrag en communicatie.
  • Een conflict bestaat uit drie fases: de winstfase, de strijdfase en de verliesfase.
  • In de winstfase kan een organisatie conflicten benutten om de kwaliteit van de werkrelaties, het werk zelf en de producten of diensten aanzienlijk te verbeteren.
  • Als medewerkers voldoende conflictvaardig zijn en leidinggevenden daarnaast ook voldoende conflictmanagementvaardig zijn, zullen conflicten niet meer escaleren naar de strijd- en verliesfase.
  • In iedere fase van het conflictproces zijn bepaalde competenties nodig. De inzet van conflictprofessionals hangt af van de fase waarin je in het conflict zit.
  • Voor innovatie en groei zijn conflicten noodzakelijk.
  • Organisaties gedijen bij integraal conflictmanagement.

Integraal conflictmanagement in organisaties


Reviews

NIVIC

Google Reviews
5